SPECJALIZACJE

Kancelaria zapewnia fachową i kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych, podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców oraz osób fizycznych, specjalizacując się w sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą przedsiębiorców, przekształceniami spółek, postępowaniami upadłościowymi, windykacją i obrotem wierzytelnościami, reprezentacją w postępowaniach sądowych przed Sądami powszechnymi, Sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie (w sprawach z zakresu zamówień publicznych).

Zakres naszych specjalizacji:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRAWO SPÓŁEK
PRAWO CYWILNE
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE
PRAWO PRACY

Obsługa podmiotów gospodarczych

W ramach obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • sporządzania opinii prawnych i analiz,
 • doradztwa prawnego,
 • sporządzania i opiniowania projektów umów,
 • uczestniczenia w negocjacjach Stron,
 • prowadzenia spraw w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
 • reprezentacji w arbitrażu krajowym i zagranicznym.

Obsługa prawna inwestycji infrastrukturalnych

Wykwalifikowany i starannie wyselekcjonowany zespół prawników Kancelarii MSS, wykonujących swoją pracę z niezmienną pasją i zaangażowaniem, zapewnia swoim Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie i o europejskim standardzie, świadcząc swoje usługi również w językach angielskim oraz francuskim.

Zaufanie, którym obdarzyło nas wielu usatysfakcjonowanych Klientów jest dla nas najlepszą rekomendacją i daje nam nieustającą mobilizację do doskonalenia wykonywanej przez nas pracy.


Prawo dla samorządu

Dla jednostek samorządu terytorialnego Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

 • uczestnictwa w sesjach rady gminy, powiatu,
 • reprezentowania jednostki w sporach przed wszelkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz przed organami administracji publicznej,
 • sporządzania projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu,
 • opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw,
 • doradztwa prawnego z zakresu wymagań przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych, i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • kompleksowego nadzoru prawnego nad wszelkimi dokumentami wydawanymi przez organy jednostki samorządowej, opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń.

Jeśli masz jakiś problem natury prawnej, skontaktuj się z nami już dziś.

Wyślij zapytanie