KANCELARIA

HISTORIA

Kancelaria prawna Moczkowski, Synowiec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Katowicach (MSS), powstała w 2004 roku. Partnerzy kancelarii prowadzili uprzednio indywidualne kancelarie prawnicze, łącząc swe doświadczenia zawodowe i wiedzę merytoryczną, w celu jeszcze lepszej i bardziej skutecznej pomocy klientom kancelarii.

LOKALIZACJA

Siedziba Kancelarii mieści się w ścisłym centrum Katowic, przy ul. Kościuszki 38/7, zapewniając sprawny i szybki dojazd Klientom z różnych stron aglomeracji śląskiej.

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

PARTNERZY

Bartosz Synowiec - adwokat

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1999 r.), ukończona aplikacja sądowa w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, egzamin sądowy zdany w 2002, wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Doradca Spółek kapitałowych i osobowych w tym Spółek komunalnych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Biegła znajomość języka angielskiego. Specjalizuje się w prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie spółek oraz prawie cywilnym.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

Język angielski

Rafał Moczkowski - radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1998 r.), aplikacja referendarska zakończona egzaminem w 1999 r., aplikacja sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach zakończona egzaminem w 2002 r., referendarz sądowy Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach, wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Doradca Zarządów Spółek prawa handlowego w tym Spółek komunalnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie zamówień publicznych, prawie spółek, prawie cywilnym oraz prawie obrotu nieruchomościami.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

Język angielski

Rafał Moczkowski - radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1998 r.), aplikacja referendarska zakończona egzaminem w 1999 r., aplikacja sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach zakończona egzaminem w 2002 r., referendarz sądowy Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach, 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Doradca Zarządów Spółek prawa handlowego w tym Spółek komunalnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie zamówień publicznych, prawie spółek, prawie cywilnym oraz prawie obrotu nieruchomościami.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

Język angielski


Bartosz Synowiec - adwokat

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1999 r.), ukończona aplikacja sądowa w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, egzamin sądowy zdany w 2002, ponad 15 lat doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Doradca Spółek kapitałowych i osobowych w tym Spółek komunalnych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Biegła znajomość języka angielskiego. Specjalizuje się w prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie spółek oraz prawie cywilnym.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

Język angielski

ZESPÓŁ

Katarzyna Lenik-Synowiec

adwokat

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach, w latach 1997-1998 odbyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Val de Marne w Paryżu, wpisana na listę prawników polskich, świadczących usługi prawne w języku francuskim prowadzoną przy Konsulacie Francuskim w Krakowie.

W roku 2001 odbyła dodatkowo roczny kurs francuskiego języka prawniczego organizowany przy Izbie Handlowej i Przemysłowej w Paryżu (Certificat de francais juridique). Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego, spadkowego oraz rzeczowego.

Znajomość języków obcych:

 • Język angielski
 • Język francuski

Anna Palka

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2014), od lipca 2018 roku radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Współpracę z Kancelarią MSS rozpoczęła w 2014 r. W ramach pracy w Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Znajomość języków obcych:

 • Język angielski,
 • Język niemiecki

E-mail: anna.palka@kancelaria-mss.eu

Mateusz Utrata

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki odbywający aplikację w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Z Kancelarią MSS współpracuje od 2013 roku. Mateusz zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, korporacyjnego oraz prawa ochrony danych osobowych.  

Znajomość języków obcych:

 • Język angielski

E-mail: mateusz.utrata@kancelaria-mss.eu

Joanna Kica

kierownik sekretariatu

W zespole kancelarii pracuje od 2011r. Pełni pieczę nad terminarzem pracy kancelarii, dba o organizacyjną stronę jej funkcjonowania oraz o sprawny obieg informacji i dokumentacji pomiędzy kancelarią a klientami, sądami i instytucjami. Odpowiada za składanie pism, zakładanie akt, obsługę rozmów telefonicznych Dba o korespondencję w kancelarii, sporządza wnioski do urzędów i sądów.

E-mail: kancelaria@kancelaria-mss.eu

Kancelaria MSS prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Główne obowiązki:

 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności: sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz opisów przedmiotów zamówienia;
 • przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze lub ekonomiczne);
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz orzecznictwa;
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office);
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność do analitycznego myślenia;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • odpowiedzialne i ciekawe zadania zawodowe;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
kancelaria@kancelaria-mss.eu z dopiskiem: aplikacja- Zamówienia Publiczne


NASI KLIENCI

Zaufanie, którym obdarzyło nas wielu usatysfakcjonowanych Klientów jest dla nas
najlepszą rekomendacją i daje nam nieustającą mobilizację do doskonalenia wykonywanej przez nas pracy.

EKO Żory Sp. z o.o.

Żory

P.W. Pasek Sp. J.

Będzin

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej S.A.

Tychy

REMGAZ Sp. z o.o.

Pszczyna

STOKSON Spółka Jawna

Chorzów

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o.

Mikołów

Zakład Gospodarki Lokalowej

Mikołów

MASTER - Odpady i Energia

Tychy

Gmina Bieruń

Bieruń

La Marru JM Group Sp. z o.o.

Mikołów

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA

Katowice

Gmina Mikołów

Mikołów

Eva Minge Design Sp.z o.o.

Katowice

Immuniq Beata Solon Gogol

Żory

RAS Sp. z o.o.

Tychy

Jeśli masz jakiś problem natury prawnej, skontaktuj się z nami już dziś.

Wyślij zapytanie